09 oktober 2007

Manifestacija "Stop fašizmu!" - Novi sad 07/10/07

Preberi poročilo manifestacije:
Fašistični shod uspešno ustavljen!

Preberi poziv Antifašistične akcije Novi sad:
"Neće proći!"Slike originalno objavljene na strani Anarho-sindikalistične inicijative: